logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на канцеларски материали и консумативи за сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0003


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 08.03.2011, 16:44 Изтегли ZIP (175 KB)