logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0002


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 09.02.2011, 17:30 Изтегли ZIP (578 KB)