logo Skip to content

Открит конкурс по НВМОП • Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0001


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 07.02.2011, 17:46 Изтегли ZIP (224 KB)