logo Skip to content

СПИСЪК НА БАНКИТЕ,

УЧАСТВАЩИ В ОБРАЗУВАНЕТО НА ИНДЕКСИТЕ

СОФИБИД, СОФИБОР И ЛЕОНИА
(от 1 април 2017 г.)

Алианц Банк България АД

Банка ДСК ЕАД

Банка Пиреос България АД

Българска банка за развитие АД

Обединена българска банка АД

Общинска банка АД

ПроKредит Банк (България) АД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

УниКредит Булбанк АД

Юробанк България АД