logo Skip to content

СПИСЪК НА БАНКИТЕ,

УЧАСТВАЩИ В ОБРАЗУВАНЕТО НА ИНДЕКСИТЕ

СОФИБИД, СОФИБОР И ЛЕОНИА
(от 1 август 2014 г.)

Алианц Банк България АД

Банка ДСК ЕАД

Банка Пиреос България АД

Българска банка за развитие АД

Обединена българска банка АД

Общинска банка АД

ПроKредит Банк (България) АД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Сосиете Женерал Експресбанк АД

УниКредит Булбанк АД

Юробанк България АД