(untitled) logo Skip to content

Електронен формуляр за кандидатстване

(Размерът на файла трябва да бъде максимум 200 KB)
(Форматът на файла трябва да бъде .jpg или .png)
Лични данни
(дд.мм.гггг)
(Страна, населено място)
(град, ж.к./ул., бл. №, вх., ап.)
(+xxx xxx xxx xxx)
Образование

(Моля започнете с последното)


/

/

//
Допълнително професионално обучение/
/
/
Владеене на чужди езици
Компютърни умения
Трудова дейност до момента на кандидатстването

(Моля започнете с последния)
/
/
/
/
/

1.
2.
Вашето мотивационно писмо за работа
(Максималният брой позволени символи е 1800)*

Въведете текста от картинката*  

Често задавани въпроси